Alice & Dekor

Opis sklepu

Alice&Dekor to warsztat projektowy, w ramach którego tworzę inspirujące elementy wnętrza dla kreatywnych ludzi i przestrzeni. Z odrobiną pomysłowego geniuszu moje projekty są proste, ale znaczące i funkcjonalne. ,,Stworzony do końca. Zaprojektowany, aby inspirować” Za pomocą własnych rąk daje życie każdemu produktowi, który wychodzi z warsztatu. Moje produkty mają charakter i charyzmę. Jednak przez większość ich cyklu życia projekty Alice&Dekor trzymają Twoje wnętrze w świecie pomiędzy fantazją a rzeczywistością. Miejsce, w którym kreatywność płynie jak harpun i idee, jest ogromne … Uwielbiam naturalne formy. Formy, które mają sens. Budzą rezonans z umysłem bez wywoływania zamieszania, są tak płynne. Mają prawdziwe piękno prostoty. „Zawsze wypróbowuje nowe koncepcje, nowe sposoby wykonywania mojej pracy, a doskonalenie jest istotną częścią mojej pracy jako rozwijającej się firmy, Wynajduje nowe sposoby produkcji, odkrywam nowe materiały i używam lepszych narzędzi, ta niekończąca się ścieżka doskonalenia poprzez moje produkty. „

Polityka sklepu
Informacje o firmie

Alicja Czech
Poręba Wielka 31
34-735 Niedźwiedź
tel: 784 525 956

Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową ("platformaODR"): https://ec.europa.eu/consumers/odr

REGULAMIN :

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.dawanda.pl oferowanych do sprzedaży przez Alice&Clock.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
2. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
Usługobiorca może składać reklamacje na przykład:
- pisemnie na adres: Poręba Wielka 31, 34-735 Niedźwiedź;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: azapala@tiss.com.pl
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu wraz ze zdjęciami i informacją o konieczności przesłania produktu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Dane kontaktowe [Pokaż]
Ostatnie opinie o sklepie [Zobacz wszystkie opinie]
Brak opinii dla tego sklepu.
Produkty w tym sklepie