Polityka sprzedaży w serwisie

http://www.rudakura.pl/

 

  1. Użytkownicy serwisu dostępnego pod adresem http://www.rudakura.pl/ (http://www.rudakura.com.pl/) zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa polskiego.
  2. Sprzedawca powinien wysłać towar do Kupującego niezwłocznie po zawarciu umowy.
  3. Sprzedawca powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć towar przed wysyłką.
  4. Sprzedawcy będący przedsiębiorcami respektują prawo Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu http://www.rudakura.pl/ (http://www.rudakura.com.pl/) bez podania przyczyny, jeśli konsument złoży stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni od otrzymania Zamówienia.
  5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za zgodność z towaru z umową na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  6. Konta Użytkowników nierespektujących powyższe zasady zostaną usunięte z Serwisu.